ТАЙНИ КЛИЕНТИ:

Много компании в сферата на търговията и услугите използват тайни клиенти, за да събират информация за качеството на обслужване. Агенции като нашата изпращат обучени тайни клиенти в магазини, ресторанти, автосалони, финансови институции и центрове за обслужване на клиенти от най-различни сектори, за да бъдат оценени обектвно и безпристрастно качеството на предоставяните услуги, предлаганите продукти и бизнес практиките. Тайният клиент по нищо не се отличава от останалите посетители в магазина, офиса или банката. Тайните клиенти са обучени да провеждат полеви проучвания. Те не търсят недостатъци на всяка цена и не влизат в конфронтация. Напротив, от тях се очаква вярно и подробно да опишат какво виждат и каква услуга получават. И да докладват по предварително зададен списък от показатели.
English
Românian
Deutschland
Росси́я
×
НАЧАЛО ТЪРСЕЩИ РАБОТА ТЪРСЕЩИ СЛУЖИТЕЛИ ЗА НАС ДОПЪЛНИТЕЛНИ Обучения Тайни клиенти Организация на служебни мероприятия и срещи