(напишете възрастта си с цифри)

(фирма, позиция, време)

(езици, курсове и т.н)